logo LUKA
LUKA
Omnes Generationes [Bach]
 
 

Stichting LUKA
Lutherse kerk
Spoorwegstraat 8-10
6828 AS  Arnhem


muziek-allegorie
info-afbeelding  bij de afbeelding:
In een 15e-eeuws handschrift dat zich in de Biblothèque Nationale in Parijs bevindt, is deze afbeelding te vinden. Het betreft een “allegorie van de muziek”: een uitbeelding van de muziek, waarin diverse muzikale elementen te herkennen zijn. Eén van deze elementen is de zwaan, vermoedelijk ingegeven door het begrip “zwanenzang”.

Op veel Lutherse kerken (vooral in Nederland) wordt de toren gekroond door een zwaan (en niet met een haan of een kruis). Hoewel in Lutherse kerken van oudsher de muziek een belangrijk positie heeft, heeft deze zwaan op de kerktoren toch een andere achtergrond. De oorsprong van de torenzwaan moeten we zoeken bij een uitspraak van de Tsjechische voorloper van de reformatie, Johannes Hus. Voordat hij op de brandstapel kwam wegens ketterij, schijnt hij gezegd te hebben: “Vandaag braadt gij een gans – Hus is het Tsjechische woord voor gans – maar uit de as zal een zwaan ontstaan.” Met de zwaan zou Hus vooruitgewezen hebben naar Maarten Luther.


"Was Gott tut, 
das ist wohlgetan"

BWV 100

zondag 18 mei 2014
  om 10.30 uur

 

 

LUKA nu culturele ANBI

informatie bij "word vriend"