logo LUKA
LUKA

 
 

Stichting LUKA
Adolf van Nieuwenaarlaan 3
6824 AM Arnhem

info@bachcantate.nlWord vriend van LUKA  

De stichting LUKA (Lutherse Kerkmuziek Arnhem) maakt de muzikale activiteiten in de Lutherse Kerk Arnhem mogelijk. Muziek speelt in de Lutherse eredienst een belangrijke rol: niet alleen als antwoord van de gemeenschap op “het Woord”, maar vaak is de muziek ook zelf gezongen Woord.

Het blijkt dat ook velen van buiten de Lutherse kring, ook mensen zonder kerkelijke binding, de Lutherse kerk weten te vinden, in het bijzonder als er gemusiceerd wordt. Voor de voortzetting van de muziekpraktijk is hun bijdrage, ook in financiële zin, van groot belang. Voor de uitvoering van goede kerkmuziek is geld nodig.

Word ook Vriend van Luka en draag een steentje bij. De bijdrage van donateurs is gemiddeld € 25,-- per jaar; er is geen minimumbijdrage. Eenmaal per jaar worden de Vrienden van Luka uitgenodigd voor een concert, dat iedere keer een andere invulling krijgt.

U kunt ons ook sponsoren. De namen en de logo’s van de huidige sponsoren staan onderaan deze bladzijde. Voor vragen over de Vrienden van Luka, sponsoring of voor aanmeldingen: info@bachcantate.nl

Alle ANBI informatie vind u hier