logo LUKA
LUKA
Omnes Generationes [Bach]
 
 

Stichting LUKA
Adolf van Nieuwenaarlaan 3
6824 AM Arnhem

info@bachcantate.nlmuziek-allegorie
info-afbeelding  bij de afbeelding:
In een 15e-eeuws handschrift dat zich in de Biblothèque Nationale in Parijs bevindt, is deze afbeelding te vinden. Het betreft een “allegorie van de muziek”: een uitbeelding van de muziek, waarin diverse muzikale elementen te herkennen zijn. Eén van deze elementen is de zwaan, vermoedelijk ingegeven door het begrip “zwanenzang”.

Op veel Lutherse kerken (vooral in Nederland) wordt de toren gekroond door een zwaan (en niet met een haan of een kruis). Hoewel in Lutherse kerken van oudsher de muziek een belangrijk positie heeft, heeft deze zwaan op de kerktoren toch een andere achtergrond. De oorsprong van de torenzwaan moeten we zoeken bij een uitspraak van de Tsjechische voorloper van de reformatie, Johannes Hus. Voordat hij op de brandstapel kwam wegens ketterij, schijnt hij gezegd te hebben: “Vandaag braadt gij een gans – Hus is het Tsjechische woord voor gans – maar uit de as zal een zwaan ontstaan.” Met de zwaan zou Hus vooruitgewezen hebben naar Maarten Luther.


Vervallen i.v.m. CORONA virus!

BWV 176

zondag 7 juni 2020
  om 10:00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 32,

6883 HT Velp

 

Kijk voor uitvoerenden op:
actueel